Proefsleuven

We hebben ruime ervaring in het graven van proefsleuven en in kaart brengen van de bodem voordat bijvoorbeeld gestart wordt met graafwerkzaamheden, nieuwbouw of een herinrichting. We lokaliseren kabels en leidingen, maken overzichtelijke rapportages en stellen die onder andere digitaal beschikbaar.

078 - 616 45 52 contact opnemen

Proefsleuven en WION

Door vooraf proefsleuven te graven kunnen ongewenste situaties en schade worden voorkomen. Alle partijen hebben vooraf de juiste informatie. De WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) stelt regels aan de nauwkeurigheid van de gegevens over ligging van de kabels en leidingen en legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij kabel- en leidingeigenaren. Voorheen werden die gegevens niet altijd even goed bijgehouden waardoor een nieuwe meting noodzakelijk is.

Meer informatie

Op de website van Gebr. van der Graaf bv - Civiele Ondersteuning vindt u meer informatie over proefsleuven.

Gebr. van der Graaf bv website

Proefsleuf
 

Wij werken onder andere voor

Gemeenten, ingenieursbureaus, aannemers, bedrijven en particulieren.