Grondradar

De komende jaren gaat de kleine ondergrondse infrastructuur op de schop. Veel netten zijn verouderd en moeten vervangen worden. Op dat moment kan de ondergrond uitstekend worden vastgelegd. Vaak wijken asbuilt-tekeningen echter af van de werkelijke situatie. Nader onderzoek is dan nodig ter voorkoming van schade. Grondradartechnologie is hiervoor een passende en betrouwbare techniek.

078 - 616 45 52 contact opnemen

Hoe werkt grondradar?

De grondradar bouwt een beeld van de ondergrondse infrastructuur op ongeacht of de materiaalsoort van leidingen of objecten beton, pvc, pe, staal of asbest cement is. Onze detectiespecialisten beoordelen signaaldempingen, resoluties, ruisfrequenties en lokale geologische omstandigheden en vertalen deze direct in beelden en objecten. Daar wordt informatie over de grondwaterstand en de geologie aan toegevoegd, zodat een compleet beeld  (desgewenst in 3D) van de onderzoeklocatie beschikbaar is.

Meer informatie

Op de website van Gebr. van der Graaf bv - Civiele Ondersteuning vindt u meer informatie over grondradar.

Gebr. van der Graaf bv website

Grondradar
 

Wij werken onder andere voor

Gemeenten, ingenieursbureaus, aannemers, bedrijven en particulieren.